29 Mierinoši Bībeles panti izjukšanai un sirdssāpēm

Šajā rakstā jūs atklāsit vismierinošākos Bībeles pantus, kas paredzēti attiecību pārtraukšanai un salauztas sirds dziedināšanai pēc attiecību beigām.

Patiesībā:Šie ir tie paši Svētie Raksti, kurus es lasu, kad man ir vajadzīga palīdzība, atlaižot kādu, ko mīlu. Un es ceru, ka šis garīgais padoms jums arī palīdzēs.Sāksim.

Svētie Raksti par šķiršanos5. Mozus 31: 6

Esiet stiprs un drosmīgs, nebīstieties un nebīstieties no tiem, jo ​​Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas, kas iet ar jums; viņš tevi nepievils un neatstās.

Atcerieties, ka Tas Kungs būs jūsu pastāvīgais pavadonis - viņš nekad jūs neatstās un nepametīs.

Psalms 34:18

Tas Kungs ir tuvu tiem, kam ir salauzta sirds; un glābj tādus, kas ir nožēlojami.

Psalms 41: 9

Jā, mans pazīstamais draugs, kuram es uzticējos un kurš ēda no manas maizes, pacēla papēdi pret mani.

Psalms 73:26

Mana miesa un mana sirds pazūd, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

Pat ja man ir salauzta sirds, mana sirds atgūst spēku ar Dieva palīdzību.

Psalms 147: 3

Viņš dziedina salauztās sirdis un sasien viņu brūces.

Salamana pamācības 3: 5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds; un nepaļaujieties uz savu saprašanu. Visos savos ceļos atzīsti viņu, un viņš vadīs tavus ceļus.

Pēc šķiršanās, kad jums nav ne jausmas, ko darīt, pareizais veids ir par to lūgt un ļaut Dievam vadīt jūsu soļus. Ja jūs uzticaties Dievam, viņš palīdzēs jums pieņemt labākos lēmumus.Salamana pamācības 3: 15-16

Viņa ir dārgāka par rubīniem, un visas lietas, ko tu vēlies, nevar salīdzināt ar viņu. Dienu garums ir viņas labajā rokā; un viņas kreisajā rokā bagātība un gods.

Jesajas 9: 2

Cilvēki, kas staigāja tumsā, ir redzējuši lielu gaismu: tie, kas dzīvo nāves ēnas zemē, spīd uz tiem.

Jesaja 41:10

Tu nebaidies; jo es esmu ar tevi: nebaidies; jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprināšu; jā, es tev palīdzēšu; jā, es tevi atbalstīšu ar savu taisnības labo roku.

Jesajas 43: 1-4

Bet tagad tā saka Tas Kungs, kas tevi ir radījis, Jēkabs, un tas, kas tevi veidoja, Izraēl! tu esi mans. Kad tu ej cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi; un caur upēm tie tevi nepārplūdīs. un liesma nedeg uz tevi. Jo es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, tavs Pestītājs. Tā kā tu biji dārgs manā acīs, tu biji godājams, un es tevi mīlēju. Tāpēc es došu cilvēkus par tevi un cilvēkus par tavu dzīvību.

Jesaja 66: 2

Jo visu to ir darījusi mana roka, un tas viss ir bijis, saka Tas Kungs, bet uz šo cilvēku es skatīšos pat uz nabagu un nožēlojamu garu un noraizējies pēc mana vārda.

Jeremijas 29:11

Jo es zinu domas, ko es domāju pret jums, saka Tas Kungs, domas par mieru, nevis par ļaunu, lai dotu jums gaidīto galu.

Mateja 10:14

Un ikviens, kas jūs nepieņem un nedzird jūsu vārdus, kad jūs izejat no šīs mājas vai pilsētas, nokratiet savu kāju putekļus.

Mateja 11: 28-30

Nāciet pie manis visi, kas strādājat un esat noslogoti, un es jums došu mieru. Ņem manu jūgu uz sevis un mācies no manis; jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgs sirdī, un jūs atradīsit atpūtu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir viegls, un mana nasta ir viegla.

Mateja 13:15

Jo šīs tautas sirds ir satriekta, un viņu ausis ir blāvas dzirdes un acis ir aizvērtas; lai viņi jebkurā brīdī neredzētu ar acīm un nedzirdētu ar ausīm, nesaprastu ar sirdi un neatgrieztos, un es viņus nedziedinātu.

Mateja 15: 8

Šī tauta tuvojas man ar muti un godina mani ar lūpām; bet viņu sirds ir tālu no manis.

Mateja 21:42

Jēzus sacīja viņiem: Vai jūs nekad neesat lasījuši Rakstos: Akmens, ko celtnieki noraidīja, ir kļuvis par stūra galvu. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnišķīgi mūsu acīs?

Mateja 28:20

Mācot viņus ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis, un, lūk, es esmu ar jums vienmēr, līdz pasaules galam. Āmen.

Lūkas 4:18

Tā Kunga Gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani sludināt evaņģēliju nabagiem; Viņš ir sūtījis mani dziedināt salauztas sirdis, sludināt atbrīvošanu gūstekņiem un redzes atgūšanu neredzīgajiem, lai atbrīvotu tos, kas ir sasituši

Jāņa 12:40

Viņš ir apžilbinājis viņu acis un nocietinājis viņu sirdi; lai viņi neredzētu savām acīm un nesaprastu ar sirdi un neatgrieztos, un es viņus dziedinātu.

Jāņa 14:27

Es atstāju jums mieru, es jums dodu savu mieru; es jums dodu nevis kā pasaule dod. Lai jūsu sirds nemiegojas un nebaidās.

Jāņa 16:33

To es jums esmu runājis, lai jūsos būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas, bet esiet mierīgi; Esmu uzvarējis pasauli.

Romiešiem 8: 7

Jo miesīgais prāts ir naids pret Dievu: jo tas nav pakļauts Dieva likumam, un arī nevar būt.

Efeziešiem 4:31

Lai viss rūgtums un dusmas, dusmas, skumjas un ļauna runāšana tiek atstāta no jums ar visu ļaunprātību.

Filipiešiem 4: 6-7

Esiet uzmanīgi par neko; bet katrā ziņā ar lūgšanu un lūgšanu ar pateicību lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārsniedz visu saprašanu, caur jūsu Jēzu Kristu saglabās jūsu sirdis un prātus.

Filipiešiem 4:13

Es varu visu darīt caur Kristu, kas mani stiprina.

Jēkabs 4: 7

Tāpēc pakļaujieties Dievam. Pretojieties velnam, un viņš bēgs no jums.

1. Pētera 5: 7

Visu savu rūpību veltot viņam; jo viņš rūpējas par tevi.

1. Tesaloniķiešiem 5:18

Pateicieties par visu, jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Atklāsmes 21: 4

Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm; un vairs nebūs nāves, ne bēdu, ne raudāšanas, ne sāpju, jo bijušais ir pagājis.

Ko Bībele saka par šķiršanos

Grūtos laikos, rāmos laikos, haosā un mierinājumā Bībele paredz. Un pat vairāk, tas apspriež mūsu cīņas un mūsu priekus. Tas mūs mierina, kad esam uz leju, uzmundrina, kad esam augšā, dod cerību, kad viss šķiet zaudēts, un mierina mūs, ka mēs tiksim cauri šai ielejai, kamēr būsim viens otru un Viņu.

Nevienas attiecības nav ideālas, un šķiršanās var satricināt ikviena ticību. Bībele sniedz cerību uz sliktākajiem laikiem, un tajā ir daudz ko teikt par šīm grūtībām. Dieva Vārds neatstāj nevienu akmeni, kad runa ir par postījumiem, zaudēto cerību un sirds sāpēm.

Pēc šķiršanās var būt grūti saprast, kā viss varētu būt labāk, bet ar pareizu padomu jūs varat sākt justies savādāk.

Pēc sāpīgas šķiršanās nav viegli atgriezties. Ir grūti atgūt pārliecību, un ir vajadzīgs laiks, lai paaugstinātu pašapziņu.

Galu galā jūs, iespējams, kādu laiku bijāt kopā, pirms sapratāt, ka viss nedarbojas. Kad jūs beidzot pieņemat, ka lietas ir beigušās, atrast spēku, lai virzītos tālāk, bieži vien var būt grūtāk nekā faktiski izbeigt attiecības.

Tagad ir tava kārta

Un tagad es vēlos dzirdēt no jums.

Kurš no šiem Bībeles pantiem bija tavs mīļākais?

Vai ir kādi mierinoši Svētie Raksti par šķiršanos, kas man būtu jāpievieno šim sarakstam?

Jebkurā gadījumā ļaujiet man zināt, atstājot komentāru zemāk.

p.s. Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir jūsu mīlas dzīves nākotne?

Interesanti Raksti