17 pārsteidzoši Bībeles panti par sapņiem un vīzijām

Šajā rakstā jūs uzzināsit, ko Bībele saka par sapņiem!

Šeit ir darījums:Bībelē ir desmitiem interpretāciju par sapņu nozīmi. Šķiet, ka neviens nepiekrīt tam, ko sapņi simbolizē. Daži saka, ka tie ir Dieva vēstījumi. Citi uzskata, ka tiem nav nekādas nozīmes.Tomēr vissvarīgākais patiesības avots par šo tēmu ir pati Bībele!

Tāpēc es nolēmu apkopot visus Bībeles pantus par sapņiem un vīzijām vienuviet. Tad mēs varam vienreiz izlemt par sapņu garīgo nozīmi.Vai esat gatavs uzzināt manus iecienītākos rakstus par sapņiem?

Sāksim!

Lasīt tālāk:Kā aizmirsta 100 gadus veca lūgšana mainīja manu dzīviĪjabs 33: 14-18

Jo Dievs runā vienu, jā divas reizes, bet cilvēks to neredz. Sapnī, nakts vīzijā, kad dziļi miegs pārņem vīriešus, snaudā uz gultas; tad viņš atver cilvēku ausis un apzīmogo viņu norādījumus, lai viņš atņemtu cilvēku no sava nodoma un slēptu lepnumu no cilvēka. Viņš pasargā savu dvēseli no bedres un savu dzīvību no zobena bojāejas.

1. Ķēniņu 3: 5 KJV

Tad naktī ar redzējumu uzrunāja Kungu Pāvilam: Nebīsties, bet runā un neklusē!

1. Samuēla 28:15

Un Samuēls sacīja Saulam: Kāpēc tu mani uztrauci, lai mani audzinātu? Un Sauls atbildēja: Es esmu ļoti noraizējies; jo filistieši karo pret mani, un Dievs ir aizgājis no manis, un vairs neatbild man ne praviešu, ne sapņu dēļ; tāpēc es tevi esmu aicinājis, lai tu man darītu zināmu, ko es darīšu.

Apustuļu darbi 2:17

Un notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava Gara uz visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunie vīrieši redzēs vīzijas, un jūsu vecie vīri sapņos.

Apustuļu darbi 16: 9-10 KJV

Un naktī Pāvilam parādījās vīzija; Maķedonijas vīrs stāvēja un lūdza viņu, sacīdams: Nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Un pēc tam, kad viņš bija redzējis šo vīziju, mēs nekavējoties centāmies doties uz Maķedoniju, pārliecinoties, ka Tas Kungs ir aicinājis mūs sludināt viņiem evaņģēliju.

Apustuļu darbi 18: 9 KJV

Tad naktī ar redzējumu uzrunāja Kungu Pāvilam: Nebīsties, bet runā un neklusē!

Daniēla 1:17

Kas attiecas uz šiem četriem bērniem, Dievs deva viņiem zināšanas un prasmes visās mācībās un gudrībā; un Daniēlam bija saprašana visos redzējumos un sapņos.

Daniēla 4: 5

Es redzēju sapni, kas lika man baidīties, un domas par manu gultu un galvas redzējumi mani satrauca.

Daniēla 7: 1-3

Bābeles ķēniņa Belsacara pirmajā gadā Daniēls sapņoja un redzēja savu galvu gultā: tad viņš uzrakstīja sapni un izstāstīja visu. Daniēls runāja un sacīja: Es naktī redzēju savā redzējumā, un, lūk, četri debesu vēji pūta uz lielo jūru. Un četri lieli zvēri nāca no jūras, dažādi viens no otra.

1. Mozus 20: 3

Bet Dievs naktī sapnī nāca pie Abimeleha un sacīja viņam: Lūk, tu esi miris par sievu, ko tu esi paņēmis; jo viņa ir vīrieša sieva.

1. Mozus 40: 8

Un tie viņam sacīja: Mēs esam sapņojuši sapni, un tam nav tulka. Un Jāzeps viņiem sacīja: Vai skaidrojumi nepieder Dievam? pasaki man tos, es lūdzu.

Mateja 1: 20-23

Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī, sacīdams: Jāzeps, Dāvida dēls, nebaidies ņemt pie sevis savu sievu Mariju, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētais Gars. Un viņa dzemdēs dēlu, un tu sauksi viņa vārdu Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Tas viss tika darīts, lai piepildītos tas, ko par To Kungu bija sacījis pravietis, sacīdams: lūk, jaunava būs pēcnācēja un dzemdēs dēlu, un viņu sauks par Emanuēlu, kas tiek tulkots ir, Dievs ar mums.

Mateja 2:13

Un, kad viņi bija aizgājuši, redzi, Tā Kunga eņģelis sapnī parādās Jāzepam, sacīdams: Celies un paņem bērnu un viņa māti, bēdz uz Ēģipti un esi tur, kamēr es tev nesu vārdu. meklēs mazu bērnu, lai viņu iznīcinātu.

Skaitļi 12: 6 KJV

Un viņš sacīja: Klausies manus vārdus: ja starp jums ir pravietis, es, Tas Kungs, redzējumā darīšu viņam zināmu un runāšu ar viņu sapnī.

Jesajas 29: 7-8

Un visu tautu pulks, kas cīnās pret Arielu, pat viss, kas cīnās pret viņu un munīciju, un kas viņu satrauc, būs kā nakts redzējuma sapnis. Tas būs tāpat kā tad, kad izsalcis cilvēks sapņo un, lūk, viņš ēd; bet viņš mostas, un viņa dvēsele ir tukša. bet viņš mostas, un, lūk, viņš ir novājējis, un viņa dvēselei ir apetīte.

5. Mozus 13: 1-3

Ja jūsu vidū parādās pravietis vai sapņotājs un dod jums zīmi vai brīnumu, un zīme vai brīnums notiek, par ko viņš jums runāja, sacīdams: Ejam pēc citiem dieviem, ko tu nezināji, un kalposim viņiem; tu neklausies šī pravieša vai sapņotāja vārdos, jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pierāda, lai zinātu, vai tu mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles.

Tiesneši 7: 13-15 KJV

Un kad Gideons atnāca, lūk, bija kāds vīrs, kurš pastāstīja sapni savam kolēģim un sacīja: Redzi, es sapņoju sapni, un, lūk, miežu maizes kūka iekrita Midjana karapulkā un nonāca pie telti un sita to, ka tā nokrita, un apgāza to, lai telts gulēja garām. Un viņa kolēģis atbildēja un sacīja: Tas nav nekas cits kā Israēla vīra Gideona, Joasa dēla, zobens, jo Dievs ir nodevis viņa rokās Midiānu un visu karapulku. Un kad Gideons dzirdēja sapņa stāstījumu un tā skaidrojumu, viņš pielūdza un atgriezās Israēla karapulkā un sacīja: Celies! jo Tas Kungs ir nodevis tavā rokā Midiāna pulku.

Ko Bībele saka par sapņiem?

Sapņi bieži parādās Bībelē. Daudzos gadījumos sapņus Dievs izmanto svarīgu ziņu sūtīšanai. Piemēram, Dievs izmanto sapni, lai brīdinātu Jāzepu par briesmām (Mateja 2:12).

Tiesnešu 7. nodaļas 13. pantā Gideons dzird sapni, ka ienaidnieka nometne grasās sabrukt. Šis vēstījums dod Gideonam cerību, un viņš ar savu mazo armiju turpina uzvarēt midiāniešus.

Dievs sazinās ar mums daudzos veidos. Viņš var runāt ar jums tieši, atbildot uz jūsu lūgšanām, vai arī klusībā vadīt pareizo ceļu. Bet, ja mēs nedzirdam Dieva brīdinājumus, Viņš sapnī nosūtīs norādījumus, kad mēs guļam (Ījaba 33:15).

Tātad, ja jūs sapņojat un domājat, ko tie nozīmē, iespējams, Dievs mēģina jums nosūtīt steidzamu ziņu. Šeit varat uzzināt vairāk par sapņu Bībeles nozīmi.

Lasīt tālāk: Ko nozīmē, ja sapņojat, ka izkrīt zobi?

Tagad ir tava kārta

Un tagad es gribētu dzirdēt no jums.

Kāda, jūsuprāt, ir sapņu garīgā nozīme?

Kurš Bībeles pants par sapņiem ir tavs mīļākais?

Jebkurā gadījumā ļaujiet man zināt, atstājot komentāru zemāk.

p.s. Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir jūsu mīlas dzīves nākotne?

Interesanti Raksti