29 skaisti Bībeles panti par mīlestību un citu mīlestību

Šajā rakstā jūs uzzināsit manus mīļākos Bībeles pantus par mīlestību, kas var palīdzēt uzvarēt jūsu mīļoto.

Patiesībā es bieži vēršos pie Bībeles, kad man ir nepieciešami norādījumi laulībā vai attiecībās. Turklāt šos rakstus par mīlestību ir lieliski iekļaut Valentīna dienas vai jubilejas kartītēs.Lai gan Bībelē ir simtiem pantu par mīlestību, es nolēmu sašaurināt savu sarakstu līdz tikai tiem fragmentiem, kas tieši uzrunāja manu sirdi.Vai esat gatavs atklāt skaistākos Bībeles citātus par mīlestību?

Sāksim!Saistīts:Kā aizmirsta 100 gadus veca lūgšana izmainīja manu dzīvi un izglāba manu laulību

Labākie Bībeles panti par mīlestību

1. Korintiešiem 13: 4-8 BBE

Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir laipna. Tā neapskauž, nelepojas, nav lepna. Tas negodina citus, nav sevis meklēšana, tas nav viegli dusmīgs, tajā netiek reģistrēts pārkāpums. Mīlestība neiepriecina ļaunumu, bet priecājas kopā ar patiesību. Tas vienmēr aizsargā, vienmēr uzticas, vienmēr cer, vienmēr neatlaidīgi. Mīlestība nekad neizdodas. Bet tur, kur ir pravietojumi, tie beigsies; kur ir mēles, tās klusēs; kur ir zināšanas, tās pazudīs.

Romiešiem 13: 8 BBE

Lai neviens parāds nepaliek nenomaksāts, izņemot pastāvīgo parādu mīlēt vienam otru, jo tas, kas mīl citus, ir izpildījis likumu.

1. Pētera 4: 8 p.m.ē

Un galvenais - esiet silti savā mīlestībā viens pret otru; jo mīlestībā ir grēku piedošana bez skaita

Kolosiešiem 3:14 BBE

Un vairāk nekā visiem ir mīlestība; vienīgais veids, kā jūs varat būt pilnībā savienoti kopā.

1. Korintiešiem 13:13 BBE

Bet tagad mums joprojām ir ticība, cerība, mīlestība, šie trīs; un lielākā no tām ir mīlestība.

2. Tesaloniķiešiem 3: 5 BBE

Un lai jūsu sirdis Kungs vada Dieva mīlestībā un klusā Kristus gaidā.

Jāņa 4: 18-19 BBE

Mīlestībā nav baiļu: patiesai mīlestībai nav vietas bailēm, jo ​​kur bailes, tur ir sāpes; un tas, kurš nav brīvs no bailēm, nav pilnīgs mīlestībā. Mums ir mīlestības spēks, jo viņam vispirms bija mīlestība pret mums.

1. Korintiešiem 16:14 pirms mūsu ēras

Lai viss, ko jūs darāt, tiek darīts mīlestībā.

1. Jāņa 4: 8 p.m.ē

Kam nav mīlestības, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.

Efeziešiem 4: 2 BBE

Esiet pilnīgi pazemīgs un maigs; esiet pacietīgi, mīlestībā viens pret otru.

1. Jāņa 4:11 pirms mūsu ēras

Mani mīļie, ja Dievam bija tāda mīlestība pret mums, ir pareizi, ja mēs mīlam viens otru.

Marka 12: 29-31 BBE

Jēzus atbildēja: Pirmais ir: Klausies, Izraēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs; Un jums ir jāmīl Kungs, jūsu Dievs, no visas sirds, ar visu savu dvēseli, no visa prāta un no visa spēka. Otrais ir šis: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Nav citu likumu, kas būtu lielāki par šiem.

1. Jāņa 3: 16-18 BBE

Tajā mēs redzam, kas ir mīlestība, jo viņš par mums atdeva savu dzīvību; un mums ir pareizi atdot dzīvību par brāļiem. 17 Bet ja cilvēkam ir šīs pasaules labums un viņš redz, ka viņa brālis ir nonācis trūkumā, un aiztur savu sirdi pret savu brāli, kā tad Dieva mīlestība var būt viņā? 18 Mani bērni, neļaujiet mūsu mīlestībai būt vārdos un mēlē, bet lai tā ir darbībā un labā ticībā.

Zālamana dziesma 3: 4 BBE

Es biju tikai nedaudz tālu no viņiem, kad nonācu aci pret aci ar viņu, kas ir manas dvēseles mīlestība. Es paņēmu viņu aiz rokām un nepalaidu viņu vaļā, kamēr nebiju viņu aizvedusi savas mātes mājā un viņas dzemdējušās istabā.

Romiešiem 12: 9 BBE

Ļaujiet mīlestībai būt bez viltus. Esiet ļauna ienaidnieki; paturiet prātu pie tā, kas ir labs.

1. Jāņa 4:21 BBE

Un tas ir vārds, kas mums no viņa ir, ka tam, kam ir mīlestība pret Dievu, ir jābūt vienādai mīlestībai pret savu brāli.

Sakāmvārdu panti par mīlestību

Salamana pamācības 3: 3-4 BBE

Lai žēlastība un laba ticība neiet no jums; lai tie karājas ap kaklu, ierakstīti jūsu sirdī; Tātad jums būs žēlastība un labs vārds Dieva un cilvēku acīs.

Salamana pamācības 10:12 BBE

Naids ir vardarbīgu darbību cēlonis, bet visas kļūdas slēpj mīlestība.

Salamana pamācības 17:17 BBE

Draugs vienmēr ir mīlošs, un grūtībās kļūst par brāli.

Psalmi par mīlestību

Psalms 13: 5 BBE

Bet es esmu ticējis tavai žēlsirdībai; mana sirds priecāsies par jūsu pestīšanu.

Psalms 40:11 BBE

Neatņem man savu maigo žēlastību, Kungs; lai tava žēlsirdība un tava ticība mani pasargā mūžīgi.

Psalms 57:10 BBE

Jo jūsu žēlsirdība ir liela, tā sniedzas līdz debesīm, un jūsu taisnība paceļas līdz mākoņiem.

Psalms 63: 3 BBE

Tā kā tava žēlsirdība ir labāka par dzīvi, manas lūpas tevi slavēs.

Psalms 86: 5 BBE

tu esi labs, Kungs, un piedošanas pilns; tava žēlsirdība ir liela visiem, kas tevi sauc.

Psalms 89: 1-2 BBE

Mana dziesma būs par Tā Kunga žēlastību mūžīgi: ar savu muti es darīšu skaidru viņa ticību visām paaudzēm. Jo jūs teicāt: Žēlsirdība tiks stiprināta mūžīgi; mana ticība būs nemainīga debesīs.

Psalms 94:18 BBE

Ja es saku: Mana kāja slīd; tava žēlsirdība, Kungs, ir mans atbalsts.

Psalms 107: 8-9 BBE

Lai cilvēki slavē To Kungu par viņa žēlastību un par brīnumiem, ko viņš dara cilvēku bērnu labā! Viņš dod savu vēlmi nemierīgajai dvēselei, lai tā būtu pilna ar labām lietām.

Psalms 136: 1-3 BBE

Slavējiet To Kungu, jo viņš ir labs, jo Viņa žēlsirdība ir nemainīga mūžīgi. Ak, slavē dievu Dievu, jo viņa žēlsirdība ir nemainīga mūžīgi. Ak, slavē Kungu Kungu, jo Viņa žēlsirdība ir nemainīga mūžīgi.

Psalms 143: 8 BBE

Lai stāsts par tavu žēlsirdību nāk pie manis no rīta, jo mana cerība ir tevī: dod man zināšanas par ceļu, pa kuru man jāiet; jo mana dvēsele ir pacelta pie tevis.

Tagad ir tava kārta

Un tagad es gribētu dzirdēt no jums.

Kurš raksts par mīlestību bija tavs mīļākais?Vai ir kādi Bībeles panti, kas man jāpievieno šim sarakstam?

Jebkurā gadījumā ļaujiet man zināt, atstājot komentāru zemāk.

p.s. Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir jūsu mīlas dzīves nākotne?

Interesanti Raksti