19 Iedvesmojoši Bībeles panti par drosmi

Attēls, kad kāds jūtas nomākts

Šajā rakstā jūs atradīsit iedvesmojošākos Bībeles pantus par drosmi.Patiesībā:Šīs ir tās pašas Svēto Rakstu vietas, kuras es lasu, ja man ir zema pašpārliecinātība vai es jūtos vīlies un man ir nepieciešams enerģijas pieplūdums. Es ceru, ka šie panti palīdzēs pacelt arī jūsu garastāvokli.

Vai esat gatavs uzzināt, ko Bībele saka par drosmi?Sāksim.

5. Mozus 31: 8

Un Tas Kungs, tas ir tas, kas iet tavā priekšā; Viņš būs ar tevi, viņš tevi neapgāzīs un nepametīs; nebīsties un nebaidies.

Jozua 1: 9

Vai es neesmu tev pavēlējis? Esi stiprs un drosmīgs; nebīsties un nebaidies, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi visur, kurp tu ej.

Psalms 31:24

Esiet drosmīgs, un viņš stiprinās jūsu sirdi, visi, kas cerat uz To Kungu.

Salamana pamācības 3: 5-6

Uzticieties Tam Kungam no visas sirds; un nepaļaujieties uz savu saprašanu. 6 Visos savos ceļos atzīsti viņu, un viņš vadīs tavus ceļus.

Jesajas 40:31

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savu spēku; viņi kāps ar spārniem kā ērgļi; viņi skries un nebūs noguruši; un viņi staigās un nenogurs.

Jesaja 41: 10-14

Tu nebaidies; jo es esmu ar tevi: nebaidies; jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprināšu; jā, es tev palīdzēšu; jā, es tevi atbalstīšu ar savu taisnības labo roku. Lūk, visi tie, kas pret tevi bija sašutuši, kaunēsies un samulsīs: tie būs kā nekas; un tie, kas cīnās ar tevi, iet bojā. Tu tos meklēsi un neatradīsi, pat tos, kas ar tevi strīdējās: tie, kas pret tevi karo, būs kā nekas un nekas. Jo es, Tas Kungs, tavs Dievs, turēšu tavu labo roku, sacīdams tev: Nebīsties! Es tev palīdzēšu. Nebīsties, tu tārps Jēkabs, un jūs, Israēla vīri; Es tev palīdzēšu, saka Tas Kungs, un tavs pestītājs, Israēla Svētais.

Jeremijas 29:11

Jo es zinu domas, ko es domāju pret jums, saka Tas Kungs, domas par mieru, nevis par ļaunu, lai dotu jums gaidīto galu.

Jāņa 10:10

Zaglis nenāk, bet gan zagt, nogalināt un iznīcināt. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un lai tie būtu bagātīgāki.

Jāņa 16:33

To es jums esmu runājis, lai jūsos būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas, bet esiet mierīgi; Esmu uzvarējis pasauli.

Romiešiem 8:26

Tāpat arī Gars palīdz mūsu vājībām, jo ​​mēs nezinām, par ko mums vajadzētu lūgt, kā mums vajadzētu, bet pats Gars aizlūdz par mums ar neizdarāmām vaidēm.

Romiešiem 8:31

Ko tad mēs teiksim par šīm lietām? Ja Dievs ir par mums, kurš var būt pret mums?

Romiešiem 15:13

Tagad cerības Dievs piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs, Svētā Gara spēkā, bagātīgi cerētu.

1. Korintiešiem 15:58

Tāpēc, mani mīļie brāļi, esiet nelokāmi, nesatricināmi, vienmēr pārpilni Tā Kunga darbos, jo zināt, ka jūsu darbs nav veltīgs Tam Kungam.

2. Korintiešiem 4: 17-18

Jo mūsu vieglās bēdas, kas ir tikai uz mirkli, mums palīdz daudz augstākā un mūžīgā godības svarā; Kamēr mēs neskatāmies uz redzamajām lietām, bet uz neredzamajām, jo ​​redzamās lietas ir laicīgas; bet neredzamās lietas ir mūžīgas.

2. Korintiešiem 12: 9

Un viņš man sacīja: Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā. Tāpēc ar lielāko prieku es lielīšos savās vājībās, lai Kristus spēks gulētu uz mani.

Ebrejiem 11: 6

Bet bez ticības nav iespējams viņu iepriecināt: jo tam, kas nāk pie Dieva, ir jātic, ka viņš tāds ir, un tas ir atalgojums tiem, kas viņu cītīgi meklē.

Ebrejiem 12: 1

Tāpēc, redzot, ka arī mūs ieskauj* tik liels liecinieku mākonis, noliksim malā katru svaru un grēku, kas tik viegli mūs apgrūtina, un ar pacietību skrienam skrējienu, kas mums priekšā

Jēkabs 4: 7

Tāpēc pakļaujieties Dievam. Pretojieties velnam, un viņš bēgs no jums.

1. Pētera 5: 7

Visu savu rūpību veltot viņam; jo viņš rūpējas par tevi.

Svētie Raksti citēti no King James Version Bible (KJV). Izmanto ar atļauju. Visas tiesības aizsargātas.

Tagad ir tava kārtaUn tagad es vēlos dzirdēt no jums.

Kurš no šiem Bībeles pantiem jums bija visnozīmīgākais?

Vai ir kādi raksti par lāstu, kas man jāpievieno šim sarakstam?

Jebkurā gadījumā ļaujiet man zināt, atstājot komentāru zemāk.

p.s. Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir jūsu mīlas dzīves nākotne?

Interesanti Raksti